Organizator
Stowarzyszenie Klatrat
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego