Finaliści konkursu

Poniżej znajduje się lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu:

Projekty Life Science

 • BioDA-kompleksowe oprogramowanie służące do przetwarzania obrazów mózgu uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego (Koło Naukowe Biometr, AGH)
 • KFERQfinder - Program do znajdywania potencjalnych substratów białkowych w procesie autofagii zależnej od białek opiekuńczych (Koło Naukowe Bio-Med, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • Nanotechnologia w terapii glejaka wielopostaciowego. (Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 • Nowe organiczno-nieorganiczne kompleksy lantanowców do roli wysokowydajnych sensorów luminescencyjnych do monitorowania kinetyki procesów fotopolimeryzacji oraz mapowania rozkładu intensywnych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych (Studenckie Koło Naukowe Chemików PK, Politechnika Krakowska)
 • Ocena inaktywacji bakterii i ekotoksyczności produktów ubocznych podczas dezynfekcji ścieków oczyszczonych metodą chlorowania. (Studenckie Koło Biologiczne, Politechnika Warszawska)
 • Uniwersalny nawóz z owadów utylizujących odpady polistyrenowe (Koło Naukowe Entomologów PASIKONIK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na zmniejszenie (eliminację) grzybów potencjalnie chorobotwórczych wód kąpielisk zamkniętych (baseny, jacuzzi). (Studenckie Koło Naukowe Mykologów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce Obturacyjnego Bezdechu Sennego (BTS "Da Vinci", Politechnika Poznańska)

Projekty Społeczne

 • 3D Mapping Pałacu Królewskiego w Łobzowie (Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph, Politechnika Krakowska)
 • Hull heating system to improve the functioning of bee hive (Koło Naukowe uMicro, Po9litechnika Poznańska)
 • Inteligentne Ule (Koło Naukowe Telin, Politechnika Łódzka)
 • LSA- Lokalizator Stanowisk Archeologicznych (Koło Naukowe Geodetów "SCITUS", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • ODNikotynizowani – Ogólnopolska Destrukcja Nałogu (Studenckie Koło Naukowe KINEZIS, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Projekt "O jak Oko - Optometrysta, Okulista, Optyk, Ortoptysta" (Koło Naukowe Europejskich Studiów Optometrii i Optyki Okularowej Uniwersytetu Warszawskiego "RETINA", Uniwersytet Warszawski)
 • Rak piersi i szyjki macicy – czy to sprawy tylko kobiece? – program edukacyjny (Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Rozszerzenie system.zawodowcy.org o moduł studenta (Centrum Promocji Inżynierów, Politechnika Poznańska)
 • Warsaw Latin Convention (Koło Naukowe Prawa Latynoamerykańskiego, Uniwersytet Warszawski)

Projekty Konstruktorskie

 • AGH Racing Electric (AGH Kinematics/AGH Racing, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • AGH RTCombustion 4.0 (AGH Kinematics, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • AGH Solar Plane (AGH Solar Plane, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Bezzałogowy samolot obserwacyjny z możliwością zrzutu ładunków humanitarnych do celu (Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe, Politechnika Warszawska)
 • Budowa bolidu klasy Formula Student: „Maria” (PUT Motorsport, Politechnika Poznańska)
 • Dirac Farm – kompleksowy system skalowalnych farm drukarek 3D (SENT Technology, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • E-Moto AGH (E-Moto AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Generator do oczyszczania zbiorników wodnych i produkcji wodoru (Koło Naukowe Inżynierów Środowiska, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)
 • Lekki elektryczny motocykl THUNDER (Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych, Politechnika Wrocławska)
 • Raptors - robot do zastosowań ratunkowych (Studenckie Koło Naukowe Robotyki "SKaNeR", Politechnika Łódzka)
 • ROV 3.0 (KN AiR Robocik, Politechnika Wrocławska)
 • Wielozadaniowy dron autonomiczny z zaimplementowanym systemem antykolizyjnym (Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR, Politechnika Łódzka)
 • Zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego systemu sygnalizacji pirotechnicznej (Koło Naukowe Chemików Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna)
Organizator
Stowarzyszenie Klatrat
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego