Formularz

Projekt

Zespół

Lider zespołu:

Członkowie zespołu (maks. 3 osoby):

Rynek i potencjał wdrożeniowy projektu

Oświadczenia:

Organizator
Stowarzyszenie Klatrat
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego