O konkursie

POTENCJOmetr to ogólnopolski konkurs na najlepszy studencki projekt naukowy, którego celem jest aktywizowanie osób działających w ramach kół naukowych oraz podniesienie ich kompetencji miękkich. Uczestnikami konkursu mogą być studenci działający w ramach studenckich kół naukowych na polskich uczelniach. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody o wartości 18.000 zł oraz nagroda główna – 5-dniowa wizyta studyjna w Szwajcarii (grudzień 2018 r.).

Projekty oceniane będą w trzech kategoriach: projekty konstruktorskie, projekty z obszaru life science oraz projekty społeczne. W ramach każdej kategorii wyłonionych zostanie 10 zespołów, których 2-3 reprezentantów weźmie udział w dwudniowych szkoleniach z zakresu przeprowadzania profesjonalnych prezentacji projektów oraz budowania, komunikacji i zarządzania efektywnymi zespołami projektowymi.

Finaliści zaprezentują swoje projekty podczas Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się 17 listopada 2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Spośród zespołów, które zajmą pierwsze miejsca w swoich kategoriach konkursowych wyłoniony zostanie zwycięzca całego konkursu. Przedstawiciele zwycięskiego zespołu w ramach nagrody głównej odbędą 5-cio dniową wizytę studyjną w Szwajcarii.

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2018 roku!

Wyniki

Poniżej znajduje się lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu:

Projekty Life Science

 • BioDA-kompleksowe oprogramowanie służące do przetwarzania obrazów mózgu uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego (Koło Naukowe Biometr, AGH)
 • KFERQfinder - Program do znajdywania potencjalnych substratów białkowych w procesie autofagii zależnej od białek opiekuńczych (Koło Naukowe Bio-Med, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • Nanotechnologia w terapii glejaka wielopostaciowego. (Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 • Nowe organiczno-nieorganiczne kompleksy lantanowców do roli wysokowydajnych sensorów luminescencyjnych do monitorowania kinetyki procesów fotopolimeryzacji oraz mapowania rozkładu intensywnych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych (Studenckie Koło Naukowe Chemików PK, Politechnika Krakowska)
 • Ocena inaktywacji bakterii i ekotoksyczności produktów ubocznych podczas dezynfekcji ścieków oczyszczonych metodą chlorowania. (Studenckie Koło Biologiczne, Politechnika Warszawska)
 • Uniwersalny nawóz z owadów utylizujących odpady polistyrenowe (Koło Naukowe Entomologów PASIKONIK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na zmniejszenie (eliminację) grzybów potencjalnie chorobotwórczych wód kąpielisk zamkniętych (baseny, jacuzzi). (Studenckie Koło Naukowe Mykologów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce Obturacyjnego Bezdechu Sennego (BTS "Da Vinci", Politechnika Poznańska)

Projekty Społeczne

 • 3D Mapping Pałacu Królewskiego w Łobzowie (Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph, Politechnika Krakowska)
 • Hull heating system to improve the functioning of bee hive (Koło Naukowe uMicro, Po9litechnika Poznańska)
 • Inteligentne Ule (Koło Naukowe Telin, Politechnika Łódzka)
 • LSA- Lokalizator Stanowisk Archeologicznych (Koło Naukowe Geodetów "SCITUS", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • ODNikotynizowani – Ogólnopolska Destrukcja Nałogu (Studenckie Koło Naukowe KINEZIS, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Projekt "O jak Oko - Optometrysta, Okulista, Optyk, Ortoptysta" (Koło Naukowe Europejskich Studiów Optometrii i Optyki Okularowej Uniwersytetu Warszawskiego "RETINA", Uniwersytet Warszawski)
 • Rak piersi i szyjki macicy – czy to sprawy tylko kobiece? – program edukacyjny (Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Rozszerzenie system.zawodowcy.org o moduł studenta (Centrum Promocji Inżynierów, Politechnika Poznańska)
 • Warsaw Latin Convention (Koło Naukowe Prawa Latynoamerykańskiego, Uniwersytet Warszawski)

Projekty Konstruktorskie

 • AGH Racing Electric (AGH Kinematics/AGH Racing, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • AGH RTCombustion 4.0 (AGH Kinematics, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • AGH Solar Plane (AGH Solar Plane, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Bezzałogowy samolot obserwacyjny z możliwością zrzutu ładunków humanitarnych do celu (Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe, Politechnika Warszawska)
 • Budowa bolidu klasy Formula Student: „Maria” (PUT Motorsport, Politechnika Poznańska)
 • Dirac Farm – kompleksowy system skalowalnych farm drukarek 3D (SENT Technology, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • E-Moto AGH (E-Moto AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Generator do oczyszczania zbiorników wodnych i produkcji wodoru (Koło Naukowe Inżynierów Środowiska, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)
 • Lekki elektryczny motocykl THUNDER (Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych, Politechnika Wrocławska)
 • Raptors - robot do zastosowań ratunkowych (Studenckie Koło Naukowe Robotyki "SKaNeR", Politechnika Łódzka)
 • ROV 3.0 (KN AiR Robocik, Politechnika Wrocławska)
 • Wielozadaniowy dron autonomiczny z zaimplementowanym systemem antykolizyjnym (Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR, Politechnika Łódzka)
 • Zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego systemu sygnalizacji pirotechnicznej (Koło Naukowe Chemików Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna)

Kategorie

Projekty Life Science

Projekty Life Science

W ramach kategorii Life Science zgłaszane mogą być projekty: chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne, farmaceutyczne oraz z dziedzin pokrewnych, oraz projekty interdyscyplinarne obejmujące więcej niż jedną dziedzinę nauki.

Projekty Konstruktorskie

Projekty Konstruktorskie

W ramach tej kategorii czekamy na projekty obejmujące konstrukcję: maszyn, urządzeń, dronów, pojazdów (zarówno mechanicznych jak i elektrycznych), do których zbudowania niezbędna jest wiedza inżynierska z wielu dziedzin techniki.

Projekty Społeczne

Ta kategoria obejmuje projekty rozwiązujące problemy konkretnych grup społecznych oraz w realny sposób zmieniające świat na lepszy.

Nagrody

Projekty Life Science

 1. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 3.000 zł
 2. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 2.000 zł
 3. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 1.000 zł

Projekty Konstruktorskie

 1. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 3.000 zł
 2. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 2.000 zł
 3. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 1.000 zł
 1. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 3.000 zł
 2. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 2.000 zł
 3. miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 1.000 zł

Nagroda główna

Wizyta studyjna w Szwajcarii

Spośród zwycięzców trzech kategorii konkursowych wyłoniony zostanie zwycięzca całego konkursu, którego 3 przedstawicieli w ramach Nagrody Głównej odbędzie pięciodniową wizytę studyjną w Szwajcarii. Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością studenckiego ruchu naukowego na najlepszych szwajcarskich uczelniach (m.in. ETH w Zurychu, EPFL w Lozannie). Dokładny program wizyty studyjnej zostanie dostosowany do profilu zwycięskiego zespołu po rozstrzygnięciu konkursu.

Kalendarium

 • Ostateczny termin
  zgłoszeń:
 • Ogłoszenie wyników
  I etapu konkursu:
 • Szkolenia wyłonionych
  zespołów:
 • Gala Finałowa
  Konkursu:
 • Wizyta studyjna
  w Szwajcarii:
 • 20.10.2018
 • 21.10.2018
 • 27-28.10.2018
  3-4.11.2018
 • 17.11.2018
 • grudzień 2018

Kalendarium

 • Ostateczny termin
  zgłoszeń:
  14.10.2018
 • Ogłoszenie wyników
  I etapu konkursu:
  21.10.2018
 • Szkolenia wyłonionych
  zespołów:
  27-28.10.2018
  3-4.11.2018
 • Gala Finałowa
  Konkursu:
  17.11.2018
 • Wizyta studyjna
  w Szwajcarii:
  grudzień 2018

Zwycięzcy z 2017 r.

Udział w konkursie był dla nas fantastyczną przygodą! Zmobilizował nas do spojrzenia na nasz projekt z biznesowego punktu widzenia. Bardzo przydatne było szkolenie z wystąpień publicznych. Bez wątpienia wpłynęło ono na poziom naszej prezentacji podczas finału.

Nagroda główna tj. wyjazd do Izraela był niesamowitym doświadczeniem i do dziś go wspominamy. W czasie wizyty studyjnej odwiedziliśmy kilka topowych izraelskich uczelni i mieliśmy okazję porozmawiać ze studentami z tamtejszych kół naukowych.

Bardzo zachęcam do udziału w tym konkursie. Nie tylko ze względu na nagrody, które są bardzo atrakcyjne i nieporównywalne z innymi konkursami kół naukowych. Samo zakwalifikowanie się do finału, udział w szkoleniach i w gali finałowej spowodowało, że nasz projekt bardzo się rozwinął, a my nauczyliśmy się go profesjonalnie prezentować.

Paweł Stabla
Lider Projektu LEM Falcon
Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych
Politechnika Wrocławska

Zwycięzcy poprzedniej edycji

Partnerzy

Organizator
Stowarzyszenie Klatrat
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego